Home » Online » Clienții EON au cea mai scumpă energie din România

Eon Energie
Deschiderea pieţei de energie pentru populaţie produce efecte: Judeţele din Moldova au cele mai mari facturi la energie, cu 6% peste Bucureşti

La finalul anului 2017 piaţa energiei pentru populaţie va fi complet liberalizată, dar lupta pentru cele nouă milioane de consumatori casnici deja a început.

În contextul în care cele mai multe dintre costurile care compun factura la energie electrică sunt în continuare regle­men­tate, diferenţele care încep să devină vizibile sunt dictate de modul în care fie­care companie care vinde energie către clienţii finali îşi negociază contractele de achiziţie.

În acest moment, 60% din energia pe care un consumator casnic o consumă este cum­părată din piaţa liberă, doar 40% din cantitate venind la un preţ stabilit de Autoritatea Naţio­nală de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Pe baza informaţiilor disponibile, ZF a încercat să calculeze cât plăteşte o familie lunar pe factura la energie electrică în funcţie de cele opt zone de distribuţie concesionate de Elec­trica, Enel (Italia), CEZ (Cehia) şi E.ON (Germania).

În comparaţie cu alte facturi pe care o fa­milie le primeşte lunar, cum ar fi abona­mentul la cablu sau factura la telefon, factura la elec­tricitate este un document mult mai complex, tocmai datorită caracterului puternic regle­mentat al pieţei. Astfel, un consumator poate vedea cât îl costă energia pură, cât la sută din energia consumată vine din piaţă liberă, ce taxe suplimentare plăteşte, care sunt accizele, categoriile de costuri fiind evidenţiate atât fără TVA, cât şi cu TVA.

În contextul în care costurile le­gate de trans­por­tul, dis­tri­buţia, cer­tifi­ca­tele verzi sau alte con­tribuţii sunt regle­men­tate, 60% din can­titatea de ener­gie efec­tiv consu­ma­tă vine din piaţa li­beră, iar dife­ren­ţele între cele opt regiuni deja se văd.

Care sunt diferenţele

Spre exemplu, un consumator alimentat de E.ON Energie, compania de furnizare a ener­giei electrice controlată de nemţii de la E.ON, plăteşte la final de lună, pentru un consum de 100 KWh, 67 de lei, cu toate taxele incluse.

Deşi E.ON este activă în zona Moldovei, cea mai săracă regiune din România, la finalul lunii consumatorii casnici alimentaţi de companie suportă cea mai mare factură la nivel naţional. După E.ON, consumatorii care sunt alimentaţi de Electrica Transilvania Sud au a doua cea mai mare factură, lunar aceştia plătind circa 66,3 lei. Podiu­mul este completat de CEZ Vânzare, companie care asigură distribuţia şi furnizarea de energie în regiunea Olteniei.

Potrivit calculelor ZF, factura lunară cea mai mică la energie le vine consumatorilor din Muntenia Sud, zonă de distribuţie administrată de italienii de la Enel din care face parte şi Bucureştiul. Potrivit informaţiilor de pe site-ul companiei, o casă care lunar consumă circa 100 KWh are de achitat o factură de 62,8 lei. Practic, la finalul lunii un consumator casnic dintr-un judeţ din Moldova are de achitat o factură cu 6,2% mai mare decât unul din Bucureşti.

De unde vin diferenţele? În timp ce E.ON Ener­gie are un preţ pentru energia luată de pe piaţa concurenţială de 0,4691 lei, preţ care include şi distribuţia şi transportul, Enel Ener­gie Muntenia are un preţ de 0,4112 lei/KWh.

Dacă de mâine toată energia pe care un client casnic o consumă ar veni exclusiv de pe pia­ţa liberă, o factură primită de un con­su­ma­tor al E.ON România ar fi cu peste 10% mai mare decât una emisă de Enel Energie Mun­tenia.

Oferte incomplete

Până acum, piaţa consumatorilor casnici nu a prezentat interes pentru furnizorii de ener­gie, dar odată cu liberalizarea, acest sector devine interesant şi pentru alte companii, din­colo de cele opt care au şi serviciul de distri­bu­ţie concesionat.

Spre exemplu, operatorul telecom RCS&RDS le promite Bucureştenilor facturi cu 10% mai mici dacă decid să renunţe la ser­vi­ciile Enel până pe 31 martie. Dincolo de a oferi un preţ apropiat de cel reglementat la ener­gie, mai mic decât al altor companii, RCS&RDS nici nu include în factură anumite cate­gorii de costuri. Problema este însă că ope­ratorul telecom nu spune ce se întâmplă după data de 31 martie şi nici dacă oferta este fixă pe o perioadă determinată de timp. Odată ce un client casnic intră în piaţa liberă, adică decide să-şi schimbe furnizorul tradiţional de energie, nu mai poate reveni la tarifele reglementate.

RCS&RDs nu este singura companie care atacă această piaţă, „la încălzire“ intrând şi Tinmar Ind, cel mai mare furnizor privat de ener­gie, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea.

SHARE WITH FRIENDS:  
        
          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.