Centru Medical de Permanență Miroslava

Oportunitate

Comunitatea din Miroslava este in continua expansiune, cu peste 30000 de suflete rezidente si 13 sate in componenta, se impune necesitatea unui Centru Medical de Permanenta care sa trateze urgentele minore aflate in afara orelor de program normal.

Centrul medical de Permanenta trebuie sa include si minim 3 cabinete de medicina de familie care sa asigure consultanta pacientilor pe timp de zi.

Centrul de permanenta trebuie sa contina minim urmatoarele dotari :

o sală de aşteptare, o sală pentru tratamente de sterilizare, cabinet de consultaţii, o cameră pentru personalul medical şi grupuri sanitare, iar printre dotările de specialitate se numără aparatură de resuscitare-respiraţie, un defribilator automat, aparatură de monitorizare-evaluare, un sterilizator, o trusă completă de mică chirurgie şi un analizor de analize medicale.

Centrele de permanență sunt forme de organizare a activității medicale fără personalitate juridica, care funcționează în regim de gardă și asigură continuitatea asistenței medicale primare a colectivităților locale arondate, în mod GRATUIT.

Prin centrele de permanenta, serviciile medicale sunt acordate tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat al acestora.

Programul de funcționare a centrelor de permanență se desfășoară între orele 15,00 – 8,00 în zilele lucrătoare și permanent, în zilele nelucrătoare.

Serviciile medicale acordate de medicii de familie în cadrul centrelor de permanență sunt următoarele:

  1. asistență medicală în afecțiunile acute și urgențele medico-chirurgicale, în limitele competenței medicului de familie și posibilităților tehnice, conform legislației specifice organizării și funcționării centrelor de permanenta,
  2. trimitere către alte specialități în vederea internării, în situațiile care depășesc competențele medicului de familie,
  3. administrarea medicației necesare tratamentului de urgență,
  4. eliberarea unei adeverințe medicale pentru pacient, cu care se va prezenta a doua zi la medicul său de familie pentru prescrierea rețetei; în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, medicația se asigură din trusa de urgență atât cât va fi necesar pacientului până ajunge la medicul său de familie.

Serviciile medicale ulterioare celor acordate prin centrele de permanență, se suportă din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea condițiilor acordării pachetului de servicii de bază, pachetului minimal de servicii medicale și pachetului de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, după caz, la cabinetul medicului de familie pe lista căruia este înscris pacientul sau în serviciile de primire a urgențelor în cazul în care pacientul primește un bilet de trimitere.

Centrele de permanenta funcționează în afara programului de activitate al cabinetului de medicina de familie.

Norme si metodologie:

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tomzvga/infiintarea-centrelor-de-permanenta-norma-metodologica?dp=gu3dimzwgyzds

Legislatie :

Legea nr. 263/2004 din 16 iunie 2004 : http://www.sant.ro/informatii-utile/unitati-sanitare/centre-de-permanenta/legislatie-in-vigoare/L%20263_2004.pdf/view

Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112 din 25 mai 2011 : http://www.sant.ro/informatii-utile/unitati-sanitare/centre-de-permanenta/legislatie-in-vigoare/O%20697_112_2011.pdf/view

Finanțarea activităților desfășurate în centrele de permanență

(1) Activitatea desfășurată în centrele de permanență se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, de la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice”, alineatul 51.01.11 “Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”.

(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se utilizează pentru plata medicilor de familie și asistenților medicali care participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice.

Costurile aferente medicamentelor și materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgență ale centrelor de permanență care funcționează în spații puse la dispoziție de consiliile locale se suportă prin bugetul Ministerului Sănătății, din fondurile alocate Programului de urgență prespitalicească.

Finantare constructie centru de permanenta si caracteristici :

  1. De la bugetul de Stat prin PNDL, mai precis subprogramul „Modernizarea Satului Românesc – domeniul specific d) realizarea/dotare a unităţilor sanitare , inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării activităţilor cabinetelor medicale /dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de permanenţă.
  2. Bugetul local al Primariei Miroslava.

Exemplu orientativ de costuri prin cofinantare PNDL :

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIŢIEI :

VALOAREA INVESTIŢIEI :

Total General : Lei fara TVA : 1.120.000 , Lei cu TVA 1.320.000

Din care constructii  montaj : Lei fara tva : 951.000 lei, lei cu TVA 1.131.000

SURSĂ DE FINANŢARE /CHELTUIELI ELIGIBILE /CONTRIBUŢIE PROPRIE

 În conformitate cu OUG nr.28/2013 , pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală , sursa de finanţare se prezintă astfel :

– Cheltuieli eligibile -1.039.312,68 fără TVA şi 1.238.112,09 lei cu TVA,

 – Cheltuieli neeligibile -72.538,30 lei fără TVA şi 81.994,87 lei cu TVA.

INDICATORI TEHNICI AI INVESTIŢIEI :

 Suprafaţă construită -193,30 mp

 Suprafaţă desfăşurată -316,08 mp

Suprafaţă utilă – 246,56 mp

 Regim de înălţime – P+1E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.