Manualul utilizatorului : Centrală Immergas Instrucțiuni de folosire și întreținere

O centrală termică trebuie întreținută și neaparat trebuie să știm să o utilizăm pentru a facilita durata de viață și confortul oferit.

Centrală Immergas Instrucțiuni de folosire și întreținere :

Curățare și întreținere

Atenție: instalațiile termice trebuie sa fie supuse întreținerii periodice (în acest sens consultați,în acest manual, în secțiunea dedicata tehnicianului, punctul referitor la “control si întreținere
anuala a aparatului”) si verificarii periodice a eficienței energetice cu respectarea dispozițiilor naționale, județene sau locale în vigoare. Acest lucru permite pastrarea în timp neschimbate a caracteristicilor de siguranța, randament si funcționare care caracterizeaza centrala.
Recomandam încheierea de contracte anuale de curațare si întreținere cu tehnicianul dumneavoastra din zona.

AVERTISMENTE GENERALE
Nu expuneți centrala la vapori direcți a suprafețelor de gatit.
Este interzisa utilizarea centralei de catre copii sau persoane nespecializate.
Nu atingeți terminalul de evacuare gaze arse (daca e prezent) datorita temperaturilor foarte înalte atinse;
În scopuri de siguranța verificați ca terminalul concentric de aspirare aer / evacuare gaze arse (daca e prezent), sa nu fie obturat nici macar provizoriu.

Daca se decide dezactivarea temporara a centralei va fi necesar:
a) sa goliți instalația hidrica, daca nu e prevazuta folosirea de antigel;
b) sa interceptați alimentarilor electrice, hidrice si de gaz.

În caz de lucrari sau întrețineri de structuri asezate în apropierea conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse si accesoriile lor, opriți aparatul iar la terminarea lucrarilor personalul calificat profesional va verifica eficiența conductelor sau a dispozitivelor.
Nu efectuați curațari ale aparatului sau a parților sale cu substanțe usor infamabile.
Nu lasați recipiente sau substanțe infamabile în locul unde este instalat aparatul.
• Atenție: folosirea oricarui component care utilizeaza energie electrica presupunea respectarea unor reguli fundamentale printre care:
– nu atingeți aparatul cu parțile corpului ude sau umede; nu atingeți nici daca sunteți cu picioarele goale;
– nu trageți cablurile electrice, nu lasați expus aparatul agenților atmosferici (ploaie, soare, etc.);
– cablul de alimentare al aparatului nu trebuie sa fie înlocuit de utilizator;
– în caz de distrugere a cablului, opriți aparatul si adresați-va exclusiv personalului calificat profesional pentru înlocuirea acestuia;
– daca se decide nefolosirea aparatului pentru o anumita perioada de timp, este recomandabila dezactivarea întrerupatorului electric de alimentare.

Acum să punem în funcțiune centrala

Pornirea centralei (Fig. 2-1). Înainte de pornire verificați ca instalația sa fie plina cu apa controlând ca indicatorul manometrului (7) sa arate o valoare cuprinsa între 1 ÷ 1,2 bar.
– Deschideți robinetul de gaz în partea superioara a centralei.
– Apasați butonul (2) si duceți centrala în poziție vara (umbrelă) sau iarna (om de zăpadă).
Dupa selectarea funcționarii în poziție vara (umbrelă) temperatura apei menajere este reglata de butoanele (3-4).
Dupa selectarea funcționarii în poziție iarna (om de zăpadă) temperatura apei în instalație este reglata de butoanele (5-6), în timp ce pentru a regla temperatura apei menajere se folosesc întotdeauna butoanele (3-4), apasând (+) temperatura creste, apasând (-) se diminueaza.
Din acest moment centrala funcționeaza automat. În absența solicitarilor de caldura (încalzire sau producere de apa calda sanitara), centrala este adusa în starea de ”asteptare” echivalenta cu centrala alimentata fara prezența
flăcarii. De fiecare data când arzatorul porneste pe display este vizualizat simbolul respectiv (15) de prezența a flăcarii.

Centrale Termice Immergas

Coduri de eroare și anomalii

Iluminarea display-ului centralei în caz de anomalie ”pâlpâie” si în plus pe display apar respectivele coduri de eroare prezentate în tabel.
Blocare datorata nepornirii. La fiecare solicitare de încalzire ambient sau producere de apa calda centrala porneste automat. Daca nu se produce în termen de 10 secunde pornirea arzatorului, centrala intra în “blocare pornire” (cod 01). Pentru a elimina “blocarea pornirii” este necesar sa apasați butonul Reset (1). La prima pornire sau
dupa inactivitate prelungita a aparatului poate fi necesara intervenția pentru eliminarea “blocarii
pornire”. Daca fenomenul se produce frecvent chemați un tehnician abilitat.

Blocare termostat supratemperatura. În timpul regimului normal de funcționare dacă printr-o anomalie se produce o supraîncalzire interna, centrala intra în blocare datorita supratemperaturii(cod 02). Dupa o răcire corespunzatoare eliminați “blocarea supratemperatura” apasând butonul Reset (1).
Daca fenomenul se produce frecvent chemați un tehnician abilitat (de exemplu Serviciul Asistența Tehnica Immergas).
Contacte electromecanice. Se produce în cazul unei funcționari incorecte a termostatului de siguranța, a presostatului gaze arse sau a presostatului instalație (cod 04) centrala nu porneste; încercați sa resetați centrala, daca anomalia persista e necesar sa chemați un tehnician abilitat.

Anomalie sonda tur. Daca fisa releva o anomalie pe sonda de tur (cod 05) centrala nu porneste; e necesar sa chemați un tehnician abilitat (de exemplu Serviciul Asistența Tehnica Immergas).

Anomalie sonda menajer. Daca centrala releva o anomalie pe sonda menajer (cod 06) centrala nu produce apa calda menajera; e necesar sa chemați un tehnician abilitat (de exemplu Serviciul
Asistența Tehnica Immergas).
Presiune instalație insufcienta. Nu se releva o presiune a apei în interiorul circuitului de încalzire (cod 10) suficienta pentru a garanta funcționarea corecta a centralei. Verificați ca presiunea instalației sa fie cuprinsa între 1÷1,2 bari.

Defecțiune presostat gaze arse. Se produce în cazul în care sunt obturate tuburile de aspirare si evacuare sau în cazul în care este blocat ventilatorul (cod 11). În caz de restabilire a condițiilor normale centrala reporneste fara a fi nevoie de a o reseta. Daca anomalia persista e necesar sa chemați un tehnician abilitat (de exemplu Serviciul Asistența Tehnica Immergas).

Flacara parazita. Se produce în caz de dispersiune a circuitului de indicare sau anomalie în controlul flăcarii (cod 20); încercați sa resetați centrala; daca anomalia persista e necesar sa chemați un
tehnician abilitat (de exemplu Serviciul Asistența Tehnica Immergas).

Circulare insuficienta apa. Se produce în cazul în care exista o încalzire a centralei datorita
circulației de apa în circuitul primar (cod 27); cauzele pot fi:
– circulație redusa instalație; verificați sa nu fie vreo interceptare pe circuitul de încalzire închisa si ca instalația sa fie perfect fara aer (aerisita);
– circulator blocat; trebuie deblocat circulatorul.
Daca fenomenul se produce frecvent chemați un tehnician abilitat.

Trefila circuit menajer. Daca în timpul funcționarii în faza de încalzire se produce o crestere a temperaturii apei menajere centrala semnaleaza anomalia (cod 28) si reduce temperatura încalzirii pentru a limita formarea de calcar în schimbator.
Controlați ca toate robinetele instalației menajere sa fie închise sau sa nu trefileze, si oricum verificați sa nu fie pierderi în instalație.

Modele Termostat Centrală Termică

Centrala revine la funcționare normala o data refacute condițiile optime privind instalația sanitara.
Daca anomalia persista e necesar sa chemați un tehnician abilitat.

Pierdere de comunicare cu Comanda de la
Distanță Digitală
. Se produce dupa 1 minut de cadere a comunicarii între centrala si CRD (cod 31). Pentru a reseta codul de eroare, scoateți si redați tensiunea centralei. Daca fenomenul se produce frecvent chemați un tehnician abilitat.

Oprirea centralei. Apasați butonul (2 Fig. 2-1)
(stand-by) pâna când pe display nu apare simbolul ().
N.B.: în aceste condiții centrala trebuie sa se considere înca în tensiune.
Decuplați întrerupatorul omnipolar de la exteriorul centralei si închideți robinetul cu gaz în partea superioara a aparatului. Nu lasați centrala inutil activata când aceasta nu e utilizata
pentru perioade lungi.

Refacere presiune Instalație :

ÎNCALZIRE .
Controlați periodic presiunea apei în instalație.
Indicatorul manometrului centralei trebuie sa indice o valoare cuprinsa între 1 si 1,2 bar. Daca presiunea este sub valoarea de 1 bar (cu instalafiia rece) e necesar sa restabilifii presiunea prin robinetul de umplere asezat în partea inferioara a centralei (Fig. 2-2).

N.B.: închideți robinetul de alimentare dupa operațiune.
Daca presiunea atinge valori apropiate de 3 bar exista riscul de intervenție a supapei de siguranța.
În acel caz solicitați intervenția personalului calificat profesional..
Daca se produc caderi de presiune frecvente, solicitați intervenția personalului profesional calificat, pentru eliminarea eventualei pierderi din instalație.

Golirea Instalației
Pentru a putea efectua operațiunea de golire a centralei acționați asupra robinetului adecvat de golire (Fig. 1 -33). Înainte de a efectua aceasta oeprațiune asigurațiva ca robinetul de alimentare sa fie închis.

Protecție anti îngheț
Centrala e dotata de serie cu o funcție anti-îngheț care pune în funcțiune pompa si arzatorul când temperatura apei din instalație în interiorul cazanului coboara sub 4°C (protecție de serie pâna la temperatura min. di -5°C) si se opreste dupa depasirea a 42°C. Funcția anti-îngheț este garantata daca aparatul este perfect funcționabil în toate componentele sale, nu e în stare de “blocare”, si e alimentat electric. Pentru a evita menținerea în funcție a instalației, în ipoteza unei absențe îndelungate, instalația trebuie golita total sau trebuie adaugate substanțe anticongelante în apa din instalație. În ambele cazuri circuitul sanitar al centralei trebuie sa fie golit. Într-o
instalație care trebuie golita frecvent este indispensabil ca umplerea sa fie efectuata cu apa tratata corespunzator pentru a elimina duritatea care poate produce incrustații calcaroase.
Toate informațiile privind protecția anti îngheț sunt trecute la parag. 1.4. în scopul garantarii integritații aparatului si a instalației termosanitare în zone unde temperatura coboara sub zero, recomandam protejarea instalației de încalzire cu lichid anti-îngheț si instalarea în centrala a Kitului Anti-Înghefi Immergas (Parag. 1.4).
Însa în caz de inactivitate prelungita (a doua casa), mai recomandam:
– dezactivarea alimentarii electrice;
– golirea circuitului sanitar al centralei prin supapele de evacuare prevazute (Fig. 1-33) si golirea re!elei interne de distribu!ie a apei menajere.

Curățarea Mantalei
Pentru a curața mantaua centralei folosiți cârpe umede si sapun neutru. Nu folosi!i detergen!i
abrazivi sau praf.

immergas vedere de jos

DEZACTIVARE DEFINITIVA
În cazul în care se decide dezactivarea de#nitiva a centralei, operațiunile respective trebuie efectuate de personal calificat profesional, asigurându-va ca printre altele sunt dezactivate alimentarile electrice, hidrica si cu combustibil.

Coduri de eroare A, E si FE ce nu vor fi gasite in cartea tehnica:

Te-ai gandit vreodata sa iti faci casa inteligenta? Vezi aici cele mai noi device-uri pentru centrale termice smart, iluminat, etc.

Când apelăm la un specialist autorizat?

Dacă ai încercat toate lucrurile basic de făcut și tot nu s-a remediat problema, e bine să nu te bagi în chestii tehnice singur.

La fel și dacă anomalia centralei tale termice nu este prinsă în tot acest articol, e bine să chemi pe cineva specializat.

Atenție și la acest articol, unele intervenții se fac doar de către oameni autorizați.

Salut 👋
Îmi pare bine să te cunosc.

Înscrie-te pentru a primi conținut nou pe email. Vei primi un singur email pe săptămână cu ultimele articole.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.

105 comentarii la „Manualul utilizatorului : Centrală Immergas Instrucțiuni de folosire și întreținere”

 1. Salut,am si eu o intrebare referitor la o centrala immergas,imi apare o eroare nC cand dau drumul la apa calda displaiul se stinge si se aprinde dupa cateva secunde si imi apare eroarea,am chemat pe cineva care se ocupa cu asa ceva si a zis ca este din placa electronica si ca trebui sa o schimb.ms

  Răspunde
  • Salut, nu ai gasit eroarea in manual sau in articol? Daca nu, după cum se comporta si eu zic la fel. mie imi pare un scurt. ca ii ia puterea la pornire si apoi o închide de tot.

   Răspunde
   • Salut, am cautat dar nu am gasit nimic,ce nu.mi place mie la acel tehnician care a venit ca a zis ca.mi schimba placa care costa 400 de ron, dar o ia si pe a mea si mie asta nu.mi miroase a bine.ms de raspuns

    Răspunde
    • Cauta altul, nu ii zici ce crezi tu ca are. daca duce discuția in aceeasi directie, ii spui ca ai mai chemat unul si nu e ok. Recomand unul de la E-On Daca ai pe zona.

     Răspunde
     • Bună ziua am o centrală Immergas Eolo Star și la apa menajeră se ridică temperatura pe urmă scade ,locuiesc la țară și merge pe hidrofor ,ce pote avea? Mulțumesc mult

      Răspunde
  • Pot fi mai multe. Scoateți alimentarea si reporniti. Centralele mai fac asa când raman fara presiune, nu mai pot trage apa, fără gaz sau fără alimentare electrica.

   Răspunde
  • Eroare43- Blocare din cauza pierderii
   semnalului de flacără
   Are loc dacă apare de mai multe ori consecutiv, în intervalul de timp
   prestabilit, eroarea „Pierderea semnalului de flacără (38)”.
   Apăsaţi tasta Reset; înainte de a
   porni central efectuează un ciclu
   de post-ventilaţie.

   Răspunde
 2. Salutare. Am o rugăminte dacă mă poate ajuta cineva, cum scad presiunea din centrala sub 3…menționez că a crescut peste 3 și a dat apa afara pe sus. Am o centrala immergas eolo star și sincer m am speriat când am văzut că sărit apa de sus…. Multumesc

  Răspunde
 3. Salutare, îmi apare eroarea 01 (licare) , ii dau reset porneste dupa care iar se oprește si licare… indiferent ce ii fac , face același lucru…

  Soluții… sau pe cineva care ma poate ajuta

  Mentione ca am fost plecat cateva zile si nu cred ca a mai pornit fiind setata pe 18 grade

  Răspunde
  • Blocare datorata nepornirii. La fiecare solicitare de încalzire ambient sau producere de apa calda centrala porneste automat. Daca nu se produce în termen de 10 secunde pornirea arzatorului, centrala intra în “blocare pornire” (cod 01). Pentru a elimina “blocarea pornirii” este necesar sa apasați butonul Reset (1). La prima pornire sau
   dupa inactivitate prelungita a aparatului poate fi necesara intervenția pentru eliminarea “blocarii
   pornire”. Daca fenomenul se produce frecvent chemați un tehnician abilitat

   Răspunde
   • Displeiul pîlpîie pe rosu, arată eroare 10,iar presiunea este 0,pe rosu la limita de jos. Am deschis robinetul pt creșterea presiunii, dar nimic. Ce pot face, sau care e cauza. Va multumesc

    Răspunde
     • Salut, inteleg ca nu ai thermostat ambiental sa opresti din el.
      Prima data incearca sa ii dai un reset centralei, adica sa o inchizi si sa o lasi fara curent cam 30 de minute (o scoti si din priza). Daca nu revine, cel mai probabil a ramas blocata pe incalzire si nu mai comuta, suni la un service autorizat.

      Răspunde
    • Am pus centrala Inergaz și facută inst.de la zero in sept.2023.La două săpt de la montaj cănd inchid robinetul de apă caldă din baie se aude un sunet cudat ( un bum ca o lvitură ) atât în robinet cât și în centrală.Am chemat pe cei care au montat centrala și făcut inst.și nu știu care este cauza.Mă poate ajuta cineva cu o părere ? Mulțumesc anticipat !

     Răspunde
     • Buna, nu stiu de ce comentariul a intrat in spam, l-am scos de acolo.

      Cand inchideti apa calda…va referiti la calorifer? Apa menajera? Nu ar trebui sa aiba legatura cu centrala, daca ar fi schimbatorul de apa, ar fi facut la fel si pe alti roboneti.

      Am intrebat daca e apa menajera sau caloriferele, in general caloriferul de baie se lasa fara termostat pentru a avea centrala flux corect.

      Răspunde
 4. Buna! Faceam dus si dintr-o data s-a oprit apa calda si centrala a aratat eroarea 11 si palpaia becul portocaliu. Am inchis-o, am deschis-o, la fel. Am scos-o din priza si am bagat-o din nou si a aparut eroarea 03…nu o gasesc nicaieri. Ce poate fi? Numai 03 apare acum. Nu mai incalzeste apa…

  Răspunde
 5. Buna seara am si eu o problemala centrala.am centrala imergas si cand fac baie ba imi vine apa calda ba vine apa rece si asa face mereu ce are si ce trebuie sa fac

  Răspunde
 6. Bună ziua, am asa o întrebare cazanul mi-a arătat E10 apoi i-am ridicat presiunea pina la 1,5. cind e pornită căldură se ridică pina la 1,8 e bine sau e prea mult ?

  Răspunde
  • buna ziua,am si eu o centrala vicrix immergas si imi apare eroare e96,am verificat in manual,dar au fost 3 instalatori sa o repare si nici unul nu a reusit sa o faca sa mearga mai mult de o zi.Aveti asa probleme?

   Răspunde
 7. Salut!
  Referitor la centrala Immergas eolo star, da eroare 01, am dat reset, dupa care a mers vreo 10 secunde si din nou eroarea 01. Asa face toata seara. Presiunea apei e de 1,5 bar. Ce e de facut? Care poate fi problema? Cum de reparat? Multumesc anticipat.

  Răspunde
  • Pare a fi presiune slaba de gaze, nu ia alimentarea. Acele 10 secunde le ia din inertie, apoi cand aprinde flacara, depisteaza lipsa de alimentare cu gaze si intra iar in avarie.

   Răspunde
  • Salut! Cum dai reset? Cat timp ții apăsat butonul de reset?
   Am victrix tera 28. Dacă țin puțin apare un punctulet pe ecran. Dacă țin mult pornește încălzirea și pâlpâie umbrelă și om de zăpadă în coltul ecranului. Apoi cum închid operațiunea? Mulțumesc

   Răspunde
 8. Buna
  Am dat centrala pe iarna si dupa ce am facut asta s a declansat si a inceput sa incalzeasca caloriferele desi termostatul era la o temp inalta si in casa era cald. Nu s a mai intampla asta Inainte se declansa cand se racea in casa Ma poate ajunga cineva cu un raspuns Multumesc

  Răspunde
  • Salut, cat timp a continuat asa? E posibil ca centrala ta sa aiba un sistem de pregatire. Astfel, la pornirea modului de iarna, ea sa faca un scurt program. Apoi sa asculte de termostatul ambiental.

   Sau, efectiv ai pierdut conexiunea cu ambientalul iar centrala a plecat pe clasic (gradele apei). Reseteaza ambientalul si vezi daca se reface conexiunea.

   Răspunde
 9. Bună seara! Tocmai ni s-a montat o centrală Immergas victrix și totul părea normal. Însă imediat ce soțul meu a apăsat INFO s-a dus naibii tot. Tot apare e,apoi 16. Am dat reset de mai multe ori, am și scos-o din priză…totul în zadar. Precizez că presiunea e ok. Ce e de făcut? Cum e posibil ca simpla apăsare a butonului care trebuie să ofere informații să detecteze bunul mers al centralei?

  Răspunde
 10. Observ un montaj defectuos. Dacă apa e rece la robinet, flacăra porneste? Bănuiesc că nu, din moment ce e pe avarie. E greu de spus ce are, dacă avea câteva zile de funcționare, era mai usor. Asa, nu pot sa ma gandesc la probleme de centrala ci mai degrabă la manoperă

  Răspunde
  • Offff!!! Inginerii din ziua de azi!! Nu vreau să generalizez,dar inginerul care a venit ne-a zis că s-a dus placa. Doar pt ca a măsurat tensiunea prizei. A doua zi am făcut toată instalația electrică,din nou. Cu împământare, ce-i drept,casa nu avea. Toate astea ca să ne spună că nu e placa,ci ventilatorul. În situația în care codul de eroare indica ventilatorul. În fine…a schimbat ventilatorul și acum merge. Dar face un zgomot…
   Pâraie și se aude destul de tare flacăra. Oare am dreptul să cer montarea unei centrale noi? Ținând cont că încă nu avem avizul de funcționare de la inginer și nu am achitat în totalitate instalarea și materialele. E normal să scoată un zgomot oarecum deranjant când funcționează? Că primele minute, înainte de a se defecta,era foarte silențioasă. Să fi fost pt că era problema cu ventilatorul? Mulțumesc! O zi bună să aveți!

   Răspunde
 11. Salut am un immergas si imi apare codul 10 ,o alimentez cu apa pana la 1_1,2 imi trece de presiunea 3 imi elimina apa dar problema este cand caloriferele se racesc imi intra din nou pe avarie cu codul 10

  Răspunde
 12. Buna ziua Am o centrala îmmergaz pe 24 ,si am observat ceva
  Functioneaza bine nimic de zis ,insa ,intr o dupa amiaza ,seara chiar ,avand de lucru dupa casa am observat ca ea pornea cate un minut doua la interval de 5 zece minute . Este normal?
  Termostatul de ambianta era setat la 22,5 grade si la un moment dat aveam in casa 24 de grade.
  Locuiesc la casa si nu am mai avut pana acum centrala ,si nu cunosc modul de lucru al unei centrale.

  Răspunde
 13. Salut am o problema cu centrala prima data a curs apa doar cand pornea pe caldura iar apoi îmi tot scade presiunea dar nu pierde pe nicaieri. Multumesc.

  Răspunde
 14. Ce temperatura sa aibe agentul termic la iesire…adica cat reglez temperatura pe iesire? Am o centrala 24 normala la 75mp multumesc de raspuns!

  Răspunde
 15. Buna seara, sper sa gasesc pe cineva aici care sa ma ajuta cu o eroare care imi da batai de cap de ceva vreme. E96, am chemat pana acum 3 persoane care au spus diverse chestii, functiona bine cateva zile apoi iar apareau probleme. Multumesc

  Răspunde
  • Am avut eroarea E96 , am chemat un specialist care a curatat o. Avea reziduuri arse pe cos. Nu prea ma pricep, dar am vazut multa funingine. Centrala Immergas Vitrix.

   Răspunde
 16. Salut nu înțeleg de ce atunci cînd intru să-mi fac dus după ce se încălzește apa la un interval de 5 minute se răcește apoi se încălzește după aproape 20 de secunde și tot așa care este fenomenul mulțumesc

  Răspunde
 17. Daca ma puteti ajuta va rog imergas 25 eolo .ma lasa fara apa calda in dus apou porneste.eroare 02 apoi 11. Ce sa ii fac? Termoststul de supra incalzire ? Presosttatul am schimbat 2. Unde este pus termostatul in centrala ?

  Răspunde
 18. Bună ziua ! Am și eu o întrebare dacă mă poate ajuta cineva . Pornesc ambientul se aude că dă comanda ( țăcănitul acela ) și în următoarea secundă o ia . Nu se încălzesc caloriferele , nu am nici o eroare , pe RESET funcționează ok . Mulțumesc !

  Răspunde
 19. Buna ziua,

  Am o problema cu o centrala immergas, problema aparuta azi dimineata, cand am avut o pana de curent si a sarit siguranta la panoul din ap. Am ridicat siguranta, iar cand verific centrala imi apare pe ecran un cod Sr si butonul de reset. Apas reset, centrala porneste, merge apa calda, incalzirea, doar ca ventilatorul ( cred ca asta este) nu se mai opreste. Nici macar cand inchid centrala din buton nu se opreste. Doar daca este scoasa din priza, se opreste.
  Stie cineva ce poate fi?

  Răspunde
 20. Salut immergas eolo mini, s-a stins display-ul și nu se mai aprinde de la butonul on/of. Ce ar putea fi. Am verificat tensiunea pana la sigurante-ok

  Răspunde
 21. Am o problema la centrala imergas 23 kw toate instalatia este refacut a fost din henco -acum este ppr nu picura nicaer este perfect si problema ete la centrala -nu stiu de ce se goleste indicatorul cade la 0 si pe ecran indica lipsa apei .Reincarc la 1,2 bar -si cam zilnic cade la 0 si tot trebue sa alimentez cu apa ,Din ce cauza se goleste scurgeri nu este > ?

  Răspunde
  • Bună ziua, dacă nu vă supărați vă rog să-mi spuneți unde se află robinetul de umplere cu apă, la mine presiunea a scazut la 1 și nu stiu de unde se poate ridica. Multumesc.

   Răspunde
 22. Buna ziua,
  Intampin si eu o problema cu o centrala Immergas nou instalata, pentru care s-a facut verificarea Iscir in 06.09.2021. In incapere se simte miros de gaz, iar contorul de gaz inregistreaza in mod repaus al centralei in 10 min aprox 0,004 mc. Am verificat prin oprirea robinetului de gaz care duce in centrala si contirul de gaz nu mai inregistreaza. Am chemat firma care a realizat verificarea Iscir si a constata o scurgere de gaz la nivelul filetului de la racord. Am schimbat racordul, dar dupa 10 zile mirosul de gaz a reaparut. De la de ar putea fi? Cei de la firma care a facut verificarea Iscir au verificat instalatia interioara, vana, racordul si parea ca pe la racord se pierdea, in aceasta situatie de ce a reaparut mirosul? Mentionez ca este mai pregnant cand utilizez centrala.
  Multumesc!

  Răspunde
 23. Immergas Victrix tera 28.ce setări trebuie făcute că să se oprească când ajunge la temperatura comandată de ambient.de la punerea în funcțiune nu a avut nici o pauză (10 zile). mulțumesc.

  Răspunde
 24. Buna ziua ,
  Am o centrala Immergaz victrix terra si apare in mod repetat eroarea E-43 .
  dau reset dar in scurt timp apare din nou E-43
  ce pot sa fac ?

  Răspunde
 25. Am o centrala termica imergas vetricx tera și pușcă zona intrare contacte ventilator pina una alta mă ajută cineva cu un ventilator centrala imergas vetricx tera sau o idee de ce pușcă

  Răspunde
 26. La o centrala Imergas Victrix Tera apare E10. Presiunea in manometru de 1,2 (normala scrie in carte). golesc instalatia sa vad sigur ca este ok , apoi o reumplu. pleaca incalzirea dar cand folosesc apa calda menajera dupa 30sec scade presiunea la 0(zero) . intra in avarie din nou E10 reset si presiunea revine la normal din nou fara sa fac nimic. daca dau iar la apa calda se repeta ciclul. au fost tehnicieni care au instalat-o si dupa 2 zile de verificari au spus ca e defecta si mai bine iau alta (?!?!). la ce sa mai ma uit?

  Răspunde
 27. buna ziua am si eu o problema am centrala immegas victrix tera am problema cu ea cam pe la ora 15.00 nu mai merge da eroare e 29 imi puteti spune ce are

  Răspunde
 28. Bună ziua
  Am o centrala termica Imergas nou instalată.Functioneaza bine,cred ,însă pornește foarte foarte des .Termostatul e setat la 22grade,e normal sa funcționeze așa?
  Nu arata nici o eroare, presiunea este bună dar mă îngrijorează faptul că merge un pic,iară stă și tot așa
  Stau la casa,nu am mai avut centrala până acum ,nu înțeleg
  Vă rog să mă ajutați.
  Vă mulțumesc mult pentru bunăvoință

  Răspunde
  • Bună ziua, în primul rând vă zis clar că nu aveți vreun defect ci niște capacitări greșite.

   1. Ce suprafață utilă încălziți și de cât kw este centrala? Nu vă păcăliți cu ce scrie în specificații că una de 24kw încălzește 150 mp, încălzește la apartament, la casă unde sunt toți pereții exteriori, încălzește dar merge într-una. Am avut una de 24kw, acum am pus de 32 kw (tot la casa). Încălzește repede și nu pornește des, am pus un Viessman Vitacondes de 32
   2. Termostatul, dacă termostatul e fabricat să pornească la fiecare 0.4 grade și nu duce peste, va porni des – eu am acest Salus de 6 ani, pornește când scade cu jumătate de grad dar apoi încălzește la + jumătate de grad. Practic are o marjă de 1 grad.
   3. Pentru eficientă, vă recomand robineți cu cap termostat pe calorifere. Aceștia închid supapa când se atinge temperatura per calorifer/cameră, astfel centrala trage pentru restul camerelor. – eu am schimbat atât pe tur cât și pe retur cu tot cu cap de la Danfoss. Momentan am mers clasic dar robineții sunt pregătiți să îi schimb cu ceva digital dacă o să fac o stație de management.

   4. Izolația casei, dacă nu este ok, dacă aveți pierderi de căldură mari, cu altă centrală tot la fel va face.

   Dați-mi mai multe detalii despre centrală, casă și cum este făcută instalația.

   Răspunde
   • Bună seara
    Sincer ,nu stiu sigur dar am văzut că scrie pe ea
    53dB
    20kw
    Menționez că avem robinete pentru reglarea temperaturii 3 buc
    La caloriferul din baie nu am pus robinet.A spus că nu e necesar.
    Acum ,azi am urmărit termostatul ,tind sa cred că acolo e problema.
    L-am oprit și acum merge centrala doar pe wi fi ul de la termostat (Salus)are un buton care e verde ,centrala merge uncet,arată flacăra de veghe .Da locuință nu este izolata dar are pereții groși ,63cm cărămidă și voioaga.doar o parte construita recent are pereții mai subțiri urmează să îi izolamImi pare RAU că nu știu cum să vă dau mai multe detalii,tot cred că termostatul nu arata temperatura reală.
    Când era pornit termostatul,nici caloriferele nu apucau sa se încălzească total ,că se răceau iar când pornea centrala iar se încălzeau puțin.
    Acum sunt calde de sus până jos le-am lăsat pe 3.
    Cred că am făcut o amestecătură aici ,sincer ,îmi cer scuze,sper să înțelegeți ceva .
    Vă mulțumesc din suflet .

    Răspunde
    • 20 kw pentru 63 mp ar fi ok, Dae cum ati zis, nu aveti izolatie calumea. Nu conteaza ca e peretele Gros, ideea e cat de repede se incalzeste/raceste zidaria.

     Robinetii trebuie sa stea pe deschis, nu stiu cate trepte au dar eu ii tin pe 4 din 5. Vedeti producatorul ce temperaturi zice ca are pe fircare treapta. Lasati robinetii deschisi cat mai mult sa incalzeasca locuinta si aerul, apoi va opri termostatul centrala.

     Pozitionarea termostatului este si ea importanta, sa nu fie in camera cea mai calduroasa dar nici unde sunt curenti.

     Răspunde
 29. Vă mulțumesc pentru bunăvoința.A venit azi băiatul care ne -a instalat centrala ,se pare că și Termostatul avea o problema.Nu am văzut ce a lucrat la el,nu eram acasă eu .Acum parca nu mai cuplează chiar așa des.Am să țin cont de sfaturile dumneavoastră și am să vă anunț de rezultate.Multumesc pentru răbdare și promptitudine.

  Răspunde

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.